TKP HEADLINE

ป่าชายเลน

 


ป่าชายเลนตำบลคลองตำหรุ เป็นสถานที่หรือแหล่งรวบรวมสิ่งที่ดีๆและเป็นประโยชน์อย่างมากมาย เช่น เป็นแหล่งรวมพันธ์ไม้ไว้หลากหลายชนิด แหล่งรวมพันธ์ปลาที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งรวมนกหลากหลายชนิดและแหล่งร่วมประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติ และพร้อมกับปลูกป่าชายเลน กันอย่างมากมาย แม้ในช่วงนี้ จะเกิดวิกฤต การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ป่าชายเลนตำบลคลองตำหรุ ก็ยังมีประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่แวะเวียนเข้ามาชมบรรยากาศ พักผ่อนหย่อนใจ หรือ มีการมาออกกำลังกาย อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดชลบุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand