TKP HEADLINE

"ป่าชุมชน”

"ป่าชุมชน” ก็คือพื้นที่ป่าไม้ที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการเพื่อให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น ป่าชุมชนจึงสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในที่ดินประเภทต่างๆ  เพียงแต่ระดับการมีส่วนร่วมและการจัดการอาจมีความเข้มข้นและความหลากหลายที่แตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับกฎหมายของที่ดินผืนนั้นเป็นประการสำคัญสำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานป่าชุมชนของแต่ละแห่ง ก็ย่อมขึ้นอยู่กับความจำเป็นหรือความต้องการของชุมชนที่มุ่งหวังได้รับจากป่าชุมชน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าประโยชน์จากป่าชุมชนนั่นเอง หากป่าชุมชนไม่สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ให้ชุมชนได้ตามต้องการก็จะไม่บังเกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ ประโยชน์จากป่าชุมชนในประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่ามี 3 ด้าน อ่านเพิ่มเติม

"แกรนด์แคนยอน" จ.ชลบุรี

 

"แกรนด์แคนยอน" จ.ชลบุรี จากเหมืองหินเก่ากลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เหมืองหินเก่าที่ถูกทิ้งร้าง ด้วยความบังเอิญจากการทำเหมืองในอดีต วันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่กลางเมืองชลบุรี ใกล้บางแสน ความสวยงามที่เกิดจากความบังเอิญ "แกรนด์แคนยอน" จ.ชลบุรี เป็นหุบเขาที่เกิดจากการระเบิดเพื่อทำเหมืองหินในอดีต พอกิจการของเหมืองได้ยุติลง ธรรมชาติได้เยียวยาตัวเอง จนเป็นภาพที่สวยงามอย่างที่เห็น น้ำสีเขียวมรกต ต้นไม้เขียวขึ้นแซมให้สดชื่นตา มีร้านอาหารเล็ก ๆ ก่อนทางเข้าไว้คอยบริการ อ่านเพิ่มเติม

นายสายชล สุวรรณโชติกร

นายสายชล  สุวรรณโชติกร  มีประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตร 15 ปี เป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียงมาเป็นระยะเวลา 16 ปี และสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 16 ปี โดยศึกษาจากโครงการพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รวมถึงค้นคว้าฝึกอบรม และนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับ มาปรับใช้ลงมือทำในพื้นที่ 1 ไร่ ของตนเอง อ่านเพิ่มเติม

วัดดอนดำรงธรรม

วัดดอนดำรงธรรม ก่อตั้งมาประมาณ  200  ปีเศษ  โดยการบอกเล่ากันต่อ ๆ  มาไม่มีการบันทึกหลักฐานเป็นที่แน่ชัด  จากการสืบค้นข้อมูลจากความรู้และความจำของผู้อาวุโสในตำบลดอนหัวฬ่อ  ได้ความว่าในอดีตมีอธิการยอด  สุวรรณสาโร   เป็นเจ้าอาวาส  นางปาก  ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด  ชาวบ้าน     มีความยินดีที่รู้ว่ามีคนบริจาคที่ดินให้วัด  จึงร่วมมือกันหาวัสดุ  เงินทอง  พอที่จะหาได้ร่วมกันสร้างวัด  และสาธารณอื่น ๆ  เช่นโบสถ์  ศาลาการเปรียญ   หอฉัน  หอสวดมนต์  กุฏิ  บ่อน้ำฝน  เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

“เชือกมัดฟาง”

“เชือกมัดฟาง” เป็นวัสดุทางเลือกใหม่สามารถนำมาใช้แทนเชือกกล้วยได้ เป็นเชือกที่ได้จากการสังเคราะห์ มีความเหนียว คงทนมาก ลักษณะคล้ายเชือกกล้วย สีสัน หลากหลายและมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ โดยการถัก สาน มัด ผูก หรือตัดเย็บ ผสมผสานกับการใช้วัสดุอื่น เช่น ไม้ พลาสติก โครง เหล็ก ผ้า เป็นส่วนประกอบอาจซับในด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ผ้า หนัง พลาสติก และอาจเคลือบ ด้วยสารเคลือบเงาด้วยน้ำมันวานิช ผลิตภัณฑ์จักสานเชือกมัดฟางที่ทำขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ทั้งเรื่องของรายละเอียด ลวดลาย สีสัน ความ สวยงาม ความประณีต ที่ผู้สรรค์สร้างได้ใส่ใจลงไปในผลงานแต่ละชิ้นจนออกมาเป็นงานที่ดี มีคุณภาพ ตะกร้าเชือกมัดฟาง สามารถนำเป็นของขวัญ ของที่ระลึก มอบให้กับผู้ที่เคารพนับถือ และเป็นของกำนัลให้แก่ผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบทรงอื่น อีกมากมาย อ่านเพิ่มเติม

ตลาดตลาดเก่าร้อยปีหนองบอนแดง

ตลาดตลาดเก่าร้อยปีหนองบอนแดง

เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 หากย้อนกลับไป ในอดีต ตลาดหนองบอนแดงเป็นสถานที่จับจ่ายซื้อของ ที่ได้รับความนิยมของชาวบ้านในตำบลหนองบอนแดง เมื่อก่อนจุดพบปะของคนในชุมชน คือ ร้านกาแฟ ทุกคนแม้ต่างศาสนาก็สามารถเข้ามาที่จุดนัดพบแห่งนี้ได้มาแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์การดำเนินชีวิต พูดคุยเรื่องข่าวสารเหตุบ้านการเมือง ร้านกาแฟจึงเป็นเสมือนสิ่งเสพติดที่ผู้คนในชุมชนต้องมาพบกันเป็นประจำทุกเช้าอย่างขาดเสียมิได้ แม้ในทุกวันนี้ร้านกาแฟ ก็ยังเป็นจุดนัดพบของชุมชน ตลาดเก่า 100 ปี อ่านเพิ่มเติม

นายบุญยง พรมรินทร์

นายบุญยง พรมรินทร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น "รอกกะลา"

เป็นผู้มีภูมิปัญญาด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เนื่องจากมีความสามารถในด้านการช่าง และร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองยาง จึงได้เอากะลามะพร้าวทำเป็นนวัตกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ หรือฟื้นฟูผู้ป่วยจากภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยป้องกันไหล่ติด การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากรอกกะลา บำบัดลดภาวะเครียดในผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดชลบุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand