TKP HEADLINE

วัดดอนดำรงธรรม

วัดดอนดำรงธรรม ก่อตั้งมาประมาณ  200  ปีเศษ  โดยการบอกเล่ากันต่อ ๆ  มาไม่มีการบันทึกหลักฐานเป็นที่แน่ชัด  จากการสืบค้นข้อมูลจากความรู้และความจำของผู้อาวุโสในตำบลดอนหัวฬ่อ  ได้ความว่าในอดีตมีอธิการยอด  สุวรรณสาโร   เป็นเจ้าอาวาส  นางปาก  ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด  ชาวบ้าน     มีความยินดีที่รู้ว่ามีคนบริจาคที่ดินให้วัด  จึงร่วมมือกันหาวัสดุ  เงินทอง  พอที่จะหาได้ร่วมกันสร้างวัด  และสาธารณอื่น ๆ  เช่นโบสถ์  ศาลาการเปรียญ   หอฉัน  หอสวดมนต์  กุฏิ  บ่อน้ำฝน  เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

“เชือกมัดฟาง”

“เชือกมัดฟาง” เป็นวัสดุทางเลือกใหม่สามารถนำมาใช้แทนเชือกกล้วยได้ เป็นเชือกที่ได้จากการสังเคราะห์ มีความเหนียว คงทนมาก ลักษณะคล้ายเชือกกล้วย สีสัน หลากหลายและมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ โดยการถัก สาน มัด ผูก หรือตัดเย็บ ผสมผสานกับการใช้วัสดุอื่น เช่น ไม้ พลาสติก โครง เหล็ก ผ้า เป็นส่วนประกอบอาจซับในด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ผ้า หนัง พลาสติก และอาจเคลือบ ด้วยสารเคลือบเงาด้วยน้ำมันวานิช ผลิตภัณฑ์จักสานเชือกมัดฟางที่ทำขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ทั้งเรื่องของรายละเอียด ลวดลาย สีสัน ความ สวยงาม ความประณีต ที่ผู้สรรค์สร้างได้ใส่ใจลงไปในผลงานแต่ละชิ้นจนออกมาเป็นงานที่ดี มีคุณภาพ ตะกร้าเชือกมัดฟาง สามารถนำเป็นของขวัญ ของที่ระลึก มอบให้กับผู้ที่เคารพนับถือ และเป็นของกำนัลให้แก่ผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบทรงอื่น อีกมากมาย อ่านเพิ่มเติม

ตลาดตลาดเก่าร้อยปีหนองบอนแดง

ตลาดตลาดเก่าร้อยปีหนองบอนแดง

เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 หากย้อนกลับไป ในอดีต ตลาดหนองบอนแดงเป็นสถานที่จับจ่ายซื้อของ ที่ได้รับความนิยมของชาวบ้านในตำบลหนองบอนแดง เมื่อก่อนจุดพบปะของคนในชุมชน คือ ร้านกาแฟ ทุกคนแม้ต่างศาสนาก็สามารถเข้ามาที่จุดนัดพบแห่งนี้ได้มาแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์การดำเนินชีวิต พูดคุยเรื่องข่าวสารเหตุบ้านการเมือง ร้านกาแฟจึงเป็นเสมือนสิ่งเสพติดที่ผู้คนในชุมชนต้องมาพบกันเป็นประจำทุกเช้าอย่างขาดเสียมิได้ แม้ในทุกวันนี้ร้านกาแฟ ก็ยังเป็นจุดนัดพบของชุมชน ตลาดเก่า 100 ปี อ่านเพิ่มเติม

นายบุญยง พรมรินทร์

นายบุญยง พรมรินทร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น "รอกกะลา"

เป็นผู้มีภูมิปัญญาด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เนื่องจากมีความสามารถในด้านการช่าง และร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองยาง จึงได้เอากะลามะพร้าวทำเป็นนวัตกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ หรือฟื้นฟูผู้ป่วยจากภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยป้องกันไหล่ติด การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากรอกกะลา บำบัดลดภาวะเครียดในผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง อ่านเพิ่มเติม

แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง”

แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง”

เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีต้นไม้ขนาดเล็กและใหญ่จำนวนมาก มีการทำฝายชะลอน้ำเป็นระยะในลักษณะแก้มลิง เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์บ้านดินที่สร้างจากดินและแกลบ การใช้โซลาเซลล์และกังหันลมผลิตไฟฟ้าในบางจุดเป็นศูนย์ฝึกอบรม ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพให้กับเกษตรกร นักเรียนนักศึกษา ข้าราชการและประชาชน จัดทำแปลงสาธิตในเรื่องของการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้กับสมุนไพร อ่านเพิ่มเติม

“ขนมพื้นบ้านท๊อฟฟี่ถั่วกรอบโบราณ”

“ขนมพื้นบ้านท๊อฟฟี่ถั่วกรอบโบราณ”

เป็นผู้มีภูมิปัญญา ด้านพาณิชย์และบริการ เรื่องอาหารการกินยุคนี้ความอร่อยการันตี   ตรงคำว่า โบราณ ได้อย่างดี เนื่องด้วยหยิบจับสูตรเด็ดเคล็ดลับของ  รุ่นเก่ามาเป็นจุดขายขนมพื้นบ้านท๊อฟฟี่ถั่วกรอบโบราณ รสชาติดี หอมน้ำตาลเคี่ยว เป็นของหวาน ขนมขบเคี้ยวเพลินของว่าง ของแจก เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย
อ่านเพิ่มเติม

ตลาดประมงท่าเรือพลี

ตลาดประมงท่าเรือพลี อดีตเป็นท่าเทียบเรือที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี มีชาวประมง รวมทั้งเรือสินค้า เรือสำเภา ขนส่งขนาดใหญ่มาจอดเทียบท่า เพื่อขนถ่ายสินค้า แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นท่าเรือประมง โดยมีชาวประมงจับกุ้ง หอย ปู ปลามาขึ้นที่ท่าเรือดังกล่าว อีกทั้งทางเทศบาลเมืองชลบุรีได้ฟื้นฟู ตลาดประมงท่าเรือพลี เพื่อส่งเสริมการค้า อาหารทะเล กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนชาวเลให้เพิ่มมากขึ้น และพัฒนาตลาดประมงให้กลับมาเป็นตลาดอาหารทะเล ที่นิยมเหมือนในอดีต จึงจัดให้มีตลาดค้าอาหารทะเล อาหารทะเลแห้ง รวมถึงการออกร้านขายอาหารทุกวันเสาร์

อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดชลบุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand