TKP HEADLINE

ตลาดประมงท่าเรือพลี

ตลาดประมงท่าเรือพลี อดีตเป็นท่าเทียบเรือที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี มีชาวประมง รวมทั้งเรือสินค้า เรือสำเภา ขนส่งขนาดใหญ่มาจอดเทียบท่า เพื่อขนถ่ายสินค้า แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นท่าเรือประมง โดยมีชาวประมงจับกุ้ง หอย ปู ปลามาขึ้นที่ท่าเรือดังกล่าว อีกทั้งทางเทศบาลเมืองชลบุรีได้ฟื้นฟู ตลาดประมงท่าเรือพลี เพื่อส่งเสริมการค้า อาหารทะเล กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนชาวเลให้เพิ่มมากขึ้น และพัฒนาตลาดประมงให้กลับมาเป็นตลาดอาหารทะเล ที่นิยมเหมือนในอดีต จึงจัดให้มีตลาดค้าอาหารทะเล อาหารทะเลแห้ง รวมถึงการออกร้านขายอาหารทุกวันเสาร์

อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดชลบุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand